Підтримати Долучитися Увійти

Положення про порядок висування кандидатів від Партії

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Політичної ради Партії
№ 26/09-2018ПР від «25» вересня 2018 року

 

Зі змінами 

відповідно до рішення Політичної ради Партії 

№ 66/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року

 

ВСТУП

Дане положення регулює всі питання участі «Сили Людей» в виборах всіх рівнів, проведення праймерізу та інших процедур відбору, висування, балотування, здійснення агітації за кандидатів;

Положенням встановлено порядок діяльності партії під час висування кандидатів на всіх рівнях, в тому числі відбору кандидата в президенти, порядок проведення праймерізу, порядку формування виборчого списку від політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» до Верховної Ради України, порядку фінансування місцевих осередків за рахунок державного фінансування, порядку висування кандидатів на місцеві вибори, порядку розгортання виборчих штабів, порядку фінансування виборчої кампанії та порядку формування внутрішньо-партійного рейтингу.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кандидатом від політичної партії “Сила Людей” (далі — партія) може бути будь-який член партії або прихильник, який відповідає вимогам Розділу 4 Статуту Партії, якщо рішення про його висунення підтримано з’їздом, конференцією відповідної партійної організації;

1.2. Дискримінаційні обмеження, щодо кандидатів з релігійних, професійних та інших ознак не допускаються. Члени Партії висловлюють свою прихильність або відмову в підтримці шляхом голосування у відповідних органах Партії та під час виборчої кампанії;

1.2.1. Член «Сили Людей» повинен перебувати в «Силі Людей» не менше 6 місяців, для висування в Президенти України та народні депутати, не бути помічником депутата іншої політичної партії, співробітником виборчого штабу або учасником виборчого процесу іншої політичної партії. Члени «Сили Людей», які не мають достатнього партійного досвіду, можуть бути висунуті в порядку висування прихильника «Сили Людей»;

1.2.2. Висування прихильників «Сили Людей» здійснюється з дотриманням тих самих вимог, які застосовуються для вступу в «Силу Людей» з обов’язковим проходженням спеціальної перевірки, передбаченої статутом «Сили Людей» при вступі в партію за скороченим терміном 10 (десять) робочих днів;

1.2.3. Для кандидатів, які не є членами «Сили Людей» з’їздом або відповідною конференцією встановлюється квота, яка не може перевищувати загальнонаціональну максимальну норму 25% на парламентських виборах та 50% на місцевих виборах;

1.2.4. Для підготовки з’їзду, відповідної конференції, всі потенційні кандидати, які не є членами «Сили Людей», заповнюють розширену анкету, в якій відповідають на наступні запитання:

 •  керівні посади в партії /наявний депутатський досвід;
 • впізнаваність кандидата;
 • наявність успішних кейсів або особистих досягнень;
 • вища освіта;
 • репутація, довіра;
 • здібності організатора;
 • досвід у партійній розбудові та діяльності;
 • прив’язка до виборчого округу;
 • фінансове забезпечення проведення виборчого процесу;
 • програма дій.

1.3. Суб’єктами висування кандидатів є:

– в депутати обласної ради – висуває відповідна обласна партійна організація, яка має сформовану контрольно-ревізійну комісію;

– в міські голови, в депутати міської ради міста, міської ради об’єднаної територіальної громади

– висуває відповідна міська партійна організація міста республіканського або обласного значення, яка має сформовану контрольно-ревізійну комісію або яка знаходиться на території відповідної області, де сформовано відповідну обласну контрольно-ревізійну комісію;

– в депутати районної, районної в місті, міської ради міста районного значення, ради об’єднаної територіальної громади – висуває відповідна районна партійна організація, окрім випадків передбачених законом, коли рішення приймається нижчою за рівнем міською організацією міста районного значення або організацією міської об’єднаної громади, яка має сформовану контрольно-ревізійну комісію або яка знаходиться на території відповідної області, де сформовано відповідну обласну контрольно-ревізійну комісію;

– на посаду старости, сільського, селищного, міського голови міста районного значення або в складі іншої ради – відповідна районна партійна організація, окрім випадків передбачених законом, коли рішення приймається нижчою за рівнем міською організацією міста районного значення;

– в депутати сільської, селищної, ради об’єднаної громади – члени партії, збори первинних осередків або відповідна районна або міська партійна організація.

1.4. Члени партії реалізують право голосу на відповідному рівні голосуючи по претендентах з кожного виду виборів, через участь в зборах осередків, з’їздах, конференціях;

1.5. Для забезпечення виборчих правил та процедур, «Сила Людей» утворює «Виборчий комітет «Сили Людей» (надалі – Виборчком «Сили Людей») в складі 5-7 осіб;

1.5.1. Виборчком «Сили Людей» утворюється президією (а в разі її відсутності – політрадою) через відкритий конкурс. Голова політради та керівник виборчого штабу, входять до складу виборчкому «Сили Людей» за посадою, окрім тих випадків, якщо вони самі є кандидатами. До формування виборчкому «Сили Людей» її обов’язки виконує керівництво політради та керівник виборчого штабу;

1.5.2. Регламент, термін дії виборчкому «Сили Людей» визначається виборчкомом, окрім правил та норм, визначених президією, політрадою та з’їздом «Сили Людей»;

1.5.3. Членом виборчкому «Сили Людей» може бути особа, яка відповідає критеріям балотування на керівні посади та є членом партії не менше року;

1.5.4. Член виборчкому «Сили Людей» не приймає участь в якості кандидата в Президента України (дає публічну обіцянку не балотуватися). У випадку, якщо члена Виборчкому висунуто кандидатом в депутати Верховної Ради, він виходить зі складу виборчкому «Сили Людей»;

1.5.5. Виборчком «Сили Людей» розробляє, спрямовує та реалізовує стратегію та тактику праймерізу відповідно та в межах документів, затверджених президією, політрадою та з’їздом «Сили Людей». Стратегію проведення праймеріз затверджує президія (а в разі її відсутності – політрада).

2. НОМІНУВАННЯ КАНДИДАТІВ

2.1. Номінувати (запропонувати) кандидатом можуть члени партії, осередки, а також з’їзд, Президія (а в разі її відсутності – політрада), рада, конференція місцевої організації;

2.1.1. Номінування кандидатом здійснюється на адресу виборчкому «Сили Людей», який превіряє документи, допомагає номінованим особам, первинним осередкам, партійним організаціям дооформити або виправити поданий з помилками пакет документів;

2.2. Для номінування подається передбачена чинним законодавством заява (згода на участь в балотуванні), а у випадку відсутності визначеної законодавством – в довільній формі, до якої додається:

– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої чинним законодавством, яка розміщена на сайті НАЗК за попередній рік;

– автобіографія відповідно до форми, передбаченої чинним законодавством;

– 4 фотографії розміром 4х6 сантиметрів або інші фото, у випадках передбачених чинним законодавством;

– ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) або інші документи про громадянство та місце проживання;

– згода на оприлюднення біографічних відомостей, обробку поданих персональних даних Силою Людей, виборчими комісіями та ЗМІ;

– інші документи передбачені законодавством про вибори.

2.3. Інформація про всіх номінованих кандидатів є публічною, з нею мають право ознайомитися всі члени партії, ЗМІ, виборчі комісії, громадськість;

2.4. Кандидати, які є членами «Сили Людей», зобов’язані не пізніше 4 місяців до дати голосування, повідомити Виборчий комітет «Сили Людей» про можливий намір балотуватися на чергових виборах;

2.5. Кандидати, які заявили про свій намір балотуватись кандидатом в депутати, мають змогу пройти навчальний курс в Академії Сильних Людей на відповідну посаду.

3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАНДИДАТІВ

3.1 Затвердження кандидатів відбувається на конференції (або з’їзді) відповідної партійної організації, про що відповідна партійна організація відповідного рівня або голова президії (політради, а у разі відсутності – виборчий комітет «Сили Людей») інформує ТВК, ОВК або ЦВК (дата, час, приміщення) не пізніше строків встановлених законодавством;

3.2. У разі, якщо кандидатом запропоновано двоє та більше осіб, то між ними проводяться дебати до, чи під час конференції. Для проведення дебатів на конференції Головою відповідної місцевої партійної організації може встановлюватися регламент, якщо іншого не вирішила конференція або з’їзд;

3.3. Кандидата висунуто, якщо за кандидата, лідера списку, список кандидатів в депутати до відповідної обласної/міської/районної/сільської/селищної ради або депутати ради об’єднаної громади, кандидата на посаду міського/селищного/сільського голови або старости в ході таємного голосування проголосувало 50%+1 голосуючих. У разі, якщо проти висунення кандидата віддано 50% +1 голосів, кандидат вважається відхиленим;

3.4. У випадку, якщо кандидатів було три та більше, і жоден з них не отримав 50%+1 підтримки

– проводиться повторне рейтингове голосування з включенням в бюлетень тільки тих двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку самовідводу, в бюлетень включаються наступні за кількістю набраних голосів претенденти. За підсумком голосування, висунутим вважається той кандидат, якого підтримало більше голосуючих, а у випадку рівної кількості голосів проводяться ще одні дебати та додаткове голосування;

3.5. Для здійснення підрахунку голосів обирається лічильна комісія в складі 3, 5 або 7 осіб з правом голосу;

3.6. У випадках передбачених законодавством, за результатами З’їзду, конференції відповідної організації, рішення про висування кандидата/кандидатів подається до всеукраїнських керівних органів партії за формою, встановленою чинним законодавством. Політична Рада партії або інші уповноважені органи партії, невідкладно погоджують зазначені рішення, в тому числі в розумінні пункту 4 частини першої статті 38 Закону України «Про місцеві вибори» та надсилають їх відповідним партійним організаціям для подальшої реєстрації кандидатами, в тому числі в розумінні статей 38, 39 Закону України «Про місцеві вибори»;

3.7. В разі неможливості погодження Політичною Радою рішення про висунення кандидата, таке рішення невідкладно повертається відповідній партійній організації з вказуванням відповідних мотивів, поясненнями щодо виправлення відповідних помилок для проведення повторної конференції в дводенний термін.

4. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВИЛ

4.1. З метою захистити свої права, щодо висування кандидатом, член Сили Людей може звернутися в органи партії з скаргою на дії чи бездіяльність інших членів партії. Такі звернення розглядаються невідкладно, але не пізніше трьох днів з часу надходження;

4.2. У випадку виявлення здійснення претендентом на висунення підробки документів, підкупу голосуючих, реєстрації (організації реєстрації) фіктивних членів партії/осередків/організацій або іншого грубого порушення процедури та небажанням його виправляти, є підставою для відмови в балотуванні кандидату, а у випадку здійснення таких дій керівниками, членами партії – підставою для відсторонення з посад, зупинення чи позбавлення членства в партії відповідно до Статуту.

5. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ

5.1. Окрім загальних вимог до кандидатів, особа, яка номінується кандидатом в Президенти, подає:

5.1.1. автобіографію;

5.1.2. документ про знання української мови (перевіряє секретаріат «Сили Людей»);

5.1.3. відео-презентацію програми, яка не повинна суперечити програмі «Сили Людей»;

5.1.4. проект бюджету виборчої кампанії.

5.2. Кандидатами від “Сили Людей” на момент номінування та балотування не можуть бути голова політради, керівник центрального виборчого штабу, керівник секретаріату, голова ЦКРК;

5.2.1. Дискримінаційні обмеження щодо кандидатів з релігійних, професійних та інших мотивів не допускаються. Члени партії висловлюють свою прихильність або відмову в підтримці, шляхом голосування, дебатів, зустрічей з потенційним кандидатом, дискусій, інших агітаційних заходів;

5.2.2. У випадку порушення потенційним кандидатом принципів та цінностей «Сили Людей», особу може бути знято з переліку потенційних кандидатів за рішенням виборчкому «Сили Людей»;

5.3. Кандидат який не є членом партії у разі перемоги на праймеріз, зобов’язаний публічно, під протокол виборчкому «Сили Людей», відповісти на запитання, чи буде він брати участь у парламентських та місцевих виборах від партії Сила Людей;

5.4. Кожен потенційний кандидат в президенти, який був зареєстрований виборчкомом «Сили Людей», отримує список членів «Сили Людей» та первинних осередків, з метою проведення агітаційної діяльності;

5.5. Під час внутрішніх праймеріз, потенційними кандидатами, їх штабами та командами, забороняється використання Секретаріату та виконавчих комітетів обласних та місцевих організацій для проведення особистої агітації. Організація агітаційних заходів потенційним кандидатом, його командою та штабом, здійснюється безпосередньо через членів первинних осередків, керівників місцевих та обласних організацій, лідерів «Сила Людей»;

5.6. Кожен потенційний кандидат в президенти має право створити власний виборчий штаб та сформувати команду для проведення агітації членів та прихильників «Сили Людей»;

5.7. Не пізніше, ніж за тиждень до початку голосування, виборчком «Сили Людей» організовує публічні дебати між потенційними кандидатами в президенти, з обов’язковою трансляцією в прямому теле-радіо-інтернет ефірі;

5.8. Обрання пари для дебатів визначається шляхом жеребкування;

5.9. Кількість запитань від опонента до іншого учасника дебатів обмежується 5 запитаннями;

5.9.1. Решту запитань ставить ведучий дебатів, якого визначає виборчком «Сили Людей»;

5.9.2. Напередодні дебатів ведучий проводить збір запитань від всіх бажаючих членів «Сили Людей»;

5.10. По завершенню дебатів проводиться таємне голосування в первинних осередках та на конференціях, на яких потенційні кандидати в президенти можуть перебувати особисто;

5.11. Інструкції та зразки документів для проведення голосувань розробляються виборчкомом «Сили Людей»;

5.12 Перемагає той кандидат, за якого проголосувало 50%+1 голосуючих, які в день завершення голосування не мають заборгованостей по сплаті членських внесків понад 2 місяці;

5.12.1. У разі, якщо в голосуванні взяло участь менше половини членів «Сили Людей», які входять до складу первинних осередків та не мають заборгованість понад 2 місяці по сплаті членських внесків, всі кандидати вважаються відхиленим, а праймеріз завершеним;

5.12.2 У випадку, якщо кандидатів було три та більше, і жоден з них не отримав 50%+1 підтримки – протягом тижня проводиться повторне рейтингове голосування з включенням в бюлетень тільки тих двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку самовідводу, в бюлетень включаються наступні за кількістю набраних голосів претенденти. За підсумком голосування, висунутим вважається той кандидат, якого підтримало більше голосуючих, а у випадку рівної кількості голосів проводяться додаткові дебати та додаткове голосування протягом тижня;

5.13. Для здійснення підрахунку голосів обирається виборчком «Сили Людей», який може залучати додаткових фахівців на громадських та професійних засадах.

6. ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНОК

6.1. Підрахунок голосів під час визначення кандидатів (праймеріз) здійснює виборчком «Сили Людей»;

6.2. Голосування відбувається протягом певного проміжку часу встановленого виборчкомом «Сили Людей», від 7 до 20 днів;

6.3. Голосування відбувається в первинних осередках «Сили Людей», на конференціях партійних організацій, на спеціальних, завчасно підготовлених дільницях або в інший спосіб, залежно від рішення виборчкому «Сили Людей» та виду виборів. Особливості організації електронного голосування визначаються виборчим комітетом;

6.4. Голосують члени «Сили Людей» в первинних осередках або на конференціях відповідного рівня. Штаби та виборчком «Сили Людей» дбають про те, щоб один член «Сили Людей» голосував тільки один раз, внесенням відомостей в загальну базу, про участь в голосуванні;

6.4.1. Для відбору кандидата в Президенти та кандидатів в народні депутати, до голосування також допускаються прихильники «Сили Людей», за умови попередньої реєстрації (належного оформлення, шляхом надання серії, номера паспорта, ІК, адреси проживання, моб.тел, пошти) та сплати вступного внеску в розмірі, передбаченому для вступу в члени «Сили Людей»;

6.5. Особа, яка хоче отримати право голосу, має оформити свій вступ в «Силу Людей», окрім винятків, коли особа претендує на отримання статусу «прихильника»;

6.5.1. Рішення про надання особи статусу прихильника «Сили Людей» ухвалюється політрадою за поданням обласної організації, а у випадку відсутності за поданням виборчкому «Сили Людей»;

6.5.2. Прихильники можуть здійснити голосування під час конференцій або на спеціальних виборчих дільницях, які відкриваються за рішенням політради відповідно до подання виборчкому «Сили Людей»;

6.5.3. Кількість прихильників, яким надано право голосу під час конференцій або на спеціальних виборчих дільницях, з виборів кандидата в Президенти, не може перевищувати 50% від кількості членів «Сили Людей» на території відповідної місцевої, обласної організації;

6.6. Підрахунок голосів здійснюється виключно за відеофіксації;

6.6.1. Результати кожного голосування оформлюються та вносяться на веб-сайт «Сили Людей» одразу після підрахунку голосів. Сумарний підрахунок голосів оголошується виборчкомом «Сили Людей» на з’їзді або відповідній конференції;

6.7. Обраним в один тур вважається той номінований кандидат в Президенти, який отримав 50%+1 та більше голосів;

6.7.1. Якщо жоден номінований кандидат в Президенти не отримав 50%+1, то проводиться другий тур голосування з кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів;

6.7.2. Якщо номіновано кандидатом в Президенти було тільки одну особу, то обраним він вважається за умови, що його підтримано 2/3 голосів в першому турі. В іншому випадку, виборчком «Сили Людей» оголошує праймеріз завершеним, під час якого не було обрано кандидата в Президенти.

7. ЄДИНИЙ ВИБОРЧИЙ ЦИКЛ

7.1. У випадку, якщо між датами проведення чергових президентських, чергових парламентських та чергових місцевих виборів, менше 2-х років, «Сила Людей» може ухвалити рішення про «єдиний виборчий цикл», зв’язуючи між собою виборчі кампанії, утворюючи єдиний виборчком «Сили Людей», єдиний виборчий штаб та визначаючи єдину стратегію участі в виборах, в тому числі праймеріз;

7.2. Під час єдиного виборчого циклу, виборчому штабу та виборчкому «Сили Людей» надаються повноваження встановлювати обов’язкові показники та індикатори участі кандидатів до Верховної Ради та місцевих рад, в президентській виборчій кампанії;

7.3. Під час проведення виборів за єдиним виборчим циклом, обласні партійні організації висувають кандидатів в народні депутати, відповідно до результатів президентських виборів, пропорційно внеску в загальний результат;

7.4. Обласні партійні організації визначають, хто з запропонованих кандидатів номінується в лідерську частину виборчого списку;

7.5. Лідерська частина виборчого списку (список лідерів партії) на чергових або позачергових виборах народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі становить список з перших п’ятнадцяти кандидатів в депутати;

7.6. Парні місця виборчого списку у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі заповнюються обласними партійними, а кожна обласна партійна організація, на кожні 5% від всіх голосів, поданих за кандидата від «Сили Людей» на Президентських виборах в межах своєї області, заповнює 1 місце в лідерській частині списку (10% – 2 місця, 15% – 3 місця);

7.7. Конкретний парний номер (рейтинг та порядок розташування кандидатів один за одним) в лідерській частині виборчого списку визначається таємним голосуванням учасників з’їзду. З’їзд може підтримати пропозицію президії або змінити порядок розміщення кандидатів;

7.8. Делегування кандидатів в виборчий список від обласної партійної організації відбувається на конференції відповідної обласної організації. Протокол обласної конференції надсилається до секретаріату партії не пізніше ніж за тиждень до проведення з’їзду в порядку денному якого є питання про висування кандидатів до Верховної Ради України;

7.9. Пропозиція, щодо непарних місць виборчого списку, готується Президією партії (а в разі її відсутності – політрадою) та подається на затвердження з’їзду, з врахуванням рейтингу членів «Сили Людей» відповідно до результатів президентських виборів;

7.10. Кожне непарне місце в лідерській частині виборчого списку розподіляються між ВІП-спікерами;

7.11. Конкретний непарний номер (рейтинг та порядок розташування кандидатів один за одним) в лідерській частині виборчого списку в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі визначається таємним голосуванням учасників З’їзду. З’їзд може підтримати пропозицію Президії, змінити порядок розміщення кандидатів або відхилити кандидатуру;

7.12. Решта позицій виборчого списку у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі заповнюється на основі внутрішньопартійного рейтингу членів «Сили Людей» щодо участі в президентських виборах, критерії, порядок (правила) формування якого будуть додатково обговорені в організаціях партії усіх рівнів і затверджені політичною радою партії не пізніше 01.01.2019р.;

7.13. Конкретний номер (рейтинг та порядок розташування кандидатів один за одним) у виборчому списку в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі визначається таємним голосуванням учасників З’їзду. З’їзд може затвердити рейтинг членів «Сили Людей», змінити порядок розміщення потенційних кандидатів, або відхилити кандидатуру;

7.13.1. Виборчий штаб та виборчком «Сили Людей» виносить на голосування тільки тих членів «Сили Людей», які дали свою згоду на балотування в народні депутати;

7.13.2. Питання участі позапартійних кандидатів, кандидатів інших політичних партій, визначається з’їздом «Сили Людей» та голосується таємними голосуваннями.

8. САМОВІДВІД

8.1. Кандидат може заявити про самовідвід кандидата, надавши аргументацію до самовідводу;

8.2. Розгляд заяви здійснюється виборчкомом «Сили Людей» та комісіями, сформованими відповідно до чинного законодавства;

8.3. Виборком «Сили Людей» може визначити потребу та зробити відповідне подання до ЦКРК та президії (а в разі її відсутності – політради), щодо застосування та виду санкцій до недобросовісного кандидата:

8.3.1. штраф;

8.3.2. позбавлення права балотуватися на керівні посади (тимчасово);

8.3.3. позбавлення права бути висунутим на виборах (тимчасово);

8.3.4. внесення в особову справу партійця.

9. ВИБОРЧИЙ ШТАБ

9.1. Президія (а в разі її відсутності – політрада) «Сили Людей» створює всеукраїнський штаб на постійній основі;

9.1.1. Обласні та місцеві партійні організації можуть утворювати виборчі штаби на тимчасовій або постійній основі на професійних або громадських засадах;

9.1.2. Утворення штабів на обласному рівні є обов’язковим за 5 місяців до офіційного проведення голосування під час чергових виборів;

9.2. До участі в роботі штабів можуть залучатися всі члени, незалежно від посади в «Силі Людей», в тому числі на професійній основі;

9.3. До роботи штабів можуть залучитися не члени «Сили Людей», а саме необхідні фахівці та політтехнологи;

9.4. Політтехнологи, у випадку необхідності, повинні напрацювати кейс креативних ідей, які в залежності від специфіки регіону будуть використовуватися у кампанії відповідного рівня;

9.5. На кожному рівні, кожен штаб, використовує брендбук відповідного рівня + рекомендації, щодо використання, розроблений або затверджений центральним штабом;

9.6. Виборчий штаб відповідного рівня формує «меседжі», ключові повідомлення на виборах відповідного рівня, обов’язково дотримуючись вказівок та матеріалів вище стоячого штабу;

9.7. Команда ВІП-спікерів та ВІП-агітаторів визначається штабом відповідного рівня;

9.8. ВІП-спікерами та ВІП-агітаторами можуть бути члени партій, прихильники, зовні залучені особи, члени політради, голови всіх рівнів організацій, члени партії, делеговані радою організації, довірені особи, помічники, ЛОМи, експерти, на професійній основі або громадських засадах;

9.9. Компетенції ВІП-спікера або ВІП-агітатора визначаються штабом та повинні:

9.9.1. викликати довіру;

9.9.2. комунікабельність;

9.9.3. експертність;

9.9.4. вміння тримати узгоджену думку.

9.10. ВІП-спікери затверджуються політичним органом партії в залежності від рівня виборів;

9.11. Режим роботи ВІП-спікерів залежить від рішень штабу та процесів, в яких вони можуть брати участь паралельно;

9.12. Штаб організовує роботу ВІП-спікерів (зустрічі, організаційні питання, графік, технічні питання);

9.13. Штаби відповідають за відповідність матеріалів кандидата брендбуку «Сили Людей». Зразки продукції та матеріалів затверджуються штабом відповідного рівня;

9.14. Структура штабу визначається керівником штабу;

9.14.1. Першочерговими до створення в кожному штабі є юридичний відділ, фандрейзенговий відділ та департамент тренерів;

9.15. Департаменти тренерів організовують тренінги, онлайн тренінги, відео конференції, вебінари, лекції, формують бази експертів, тренерів, юристів, дизайнерів, ІТ-ішників, для поширення знань про проведення виборів;

9.16. Правила агітації та політичної реклами визначає штаб відповідного рівня на відповідній території, згідно законодавства;

9.16.1. Забороняється використання спаму;

9.16.2. Питання використання зовнішньої реклами та її об’єму визначається штабами відповідного рівня;

9.17. Для обміну інформацією та зразками документів створюється електронна внутрішньоштабна «база знань», до якої мають загальний доступ обласні штаби, в яку місцеві та обласні штаби подають інформацію про кращі практики та звіти про проведену роботу;

9.18. Керівник центрального (всеукраїнського, національного) штабу повноважний призначити керівника обласного штабу виключно за поданням обласної ради партійної організації в разі наявності такої, а в разі відсутності такої – призначити одноосібно. Керівник обласного виборчого штабу повноважний призначити керівника місцевого виборчого штабу виключно за поданням ради місцевої організації, в разі наявності такої, а в разі відсутності – повноважний затвердити одноосібно;

9.19. Керівник центрального (всеукраїнського, національного) штабу повноважний звільнити керівника обласного штабу з обов’язковим поданням раді обласної організації відповідної партійної організації прохання подати іншу кандидатуру, в разі наявності такої обласної ради. Керівник обласного виборчого штабу повноважний звільнити керівника місцевого виборчого штабу з обов’язковим поданням до ради відповідної місцевої організації прохання подати іншу кандидатуру. Виконання обов’язків керівника відповідного штабу покладається на особу, визначену під час звільнення керівником вище стоячого штабу.

10. УЗГОДЖЕННЯ ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ

10.1. У випадку необхідності, програма кандидата в президенти та кандидатів в народні депутати по загальнодержавному багатомандатному окрузі на відповідність програмі партії перевіряється у ЦКРК;

10.2. У випадку необхідності, програма кандидата у народні депутати у мажоритарному окрузі на відповідність програмі партії, з урахуванням місцевих тез, перевіряється обласною КРК;

10.3. Програма кандидатів в місцеві депутати розробляється на основі загальних рекомендацій з урахуванням місцевих потреб, специфіки, у випадку необхідності, перевіряється КРК та затверджується конференцією відповідного рівня;

10.4. Програми витікають з сформульованих принципів та цінностей, рекомендацій штабів.

11. ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРІВ

11.1 Фандрайзинг, залучення коштів, здійснюється через:

 • найближче коло членів і прихильників (регіональний топ-20);
 • збір коштів в колег по роботі;
 • роботу з зацікавленими колами (СМБ, форуми, з’їзди фермерів, виставки тощо);
 • заходи департаменту штабу з фандрайзингу з регіональною структурою + організація та супровід кампанії по залученню коштів;
 • КВДД (презентація «Сили Людей» + короткий скрипт по залученню коштів);
 • проведення зустрічей, благодійних заходів, вечорів, сніданків, масових заходів;
 • онлайн кампанії (звернення про фінансову підтримку до громадян України), соціальні мережі, емейл розсилка, смс, тощо;

11.1.1. «Сила Людей» не повинна отримувати та залучати кошти на проведення жодних заходів, пожертв від олігархів, відповідно до визначеного чіткого переліку осіб виборчкомом «Сили Людей», президією, політрадою, а також без бізнесу, пов’язаних з олігархами та країною-агресором. Якщо виникають сумніви щодо коштів, то ситуація додатково досліджується органами партії;

11.1.2. “Сила Людей” без обмежень приймає кошти від окремих фізичних осіб, проте з встановленим обмеженням за сумою. Якщо є сумніви, що дана особа має причетність до олігархів, то це питання вирішується центральним виборчим штабом (наприклад, кошти повертаються);

11.1.3. Під час краудфандінгу (пожертви малими сумами та від фізичних осіб) можуть вільно прийматися гроші в сумі не більше еквівалентної 10 тис. євро (на весь період виборчої кампанії) на національному рівні від однієї особи. Місцевим штабам надається можливість самостійно визначати інші максимальні обмеження, проте верхня планка не може бути збільшена вище загальнодержавної планки;

11.2. Кошти, зібрані на виборчу кампанію, витрачаються на оплату праці, внесення застави та здійснення агітаційних заходів;

11.2.1. Першочергово залучені кошти витрачаються на оплату працівників штабу та оплату праці залучених фахівців, але сума таких видатків не повинна перевищувати 50% зібраних коштів;

11.2.2. Всі залучені кошти розподіляються наступним чином – 90% залишаються місцевій організації, до якої входить особи або якій перераховує особа кошти, а 10% надаються національному виборчому штабу;

11.2.3. Кошти, що надходять на національні рахунки, розподіляються центральним штабом, а місцеві штаби самостійно розподіляють гроші, які надходять на місцеві рахунки, але інформують про це центральний штаб;

11.3. Партія відповідно до результатів парламентських виборів згідно закону “Про політичні партії” розподіляє кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України виборчий список кандидатів у народні депутати України “Сили Людей” у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав необхідну кількість голосів;

11.3.1. Пропорційний розподіл коштів з державного бюджету між партійними організаціями відбувається відповідно до кількості дійсних голосів виборців відданих за «Силу Людей» в межах відповідної території;

11.3.2. Кошти, які не були використані місцевими та обласними партійними організаціями, використовуються на потреби секретаріату;

11.4. Щорічний обсяг фінансування місцевої партійної організації становить 50% від суми на одного виборця, який проголосував на відповідній території за «Силу Людей»;

11.5. Щорічний обсяг фінансування обласної партійної організації становить 50% від суми на одного виборця, який проголосував на території області за «Силу Людей»;

11.6. У випадку проведення виборів за «єдиним виборчим циклом», до кількості голосів на виборах до Верховної Ради, додаються голоси отримані під час президентських виборів (якщо партія мала свого окремого кандидата) та встановлюється окрема вартість голосу за сукупними об’єднаними результатами «Сили Людей» на президентських та парламентських виборах.

12. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

12.1 Всі органи партії та кандидати, повинні забезпечити максимальний доступ до інформації про кандидатів, порядок їх висування, результати голосування, а при потребі надати відповіді в порядку чинного законодавства про звернення громадян та публічну інформацію;

12.2 Всі інформація про всіх кандидатів на виборах всіх рівнів підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-ресурсах «Сили Людей»;

12.3 Перелік інформації, яка не підлягає обов’язковому опублікуваню в онлайн-режимі, оприлюднється за підсумками виборчої кампанії або проміжних етапів, визначається за рішенням партії або виборчих штабів відповідного рівня.