Підтримати Долучитися Увійти

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА ЛЮДЕЙ” ВІД 5 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

2018/09/07 14:15

Протокол №75

чергового засідання

 Ради Київської міської партійної організації

політичної партії «Сила Людей»

Копія підписаного протоколу за посиланням: Протокол засідання Ради Київської міської партійної організації від 05 вересня 2018 року

Додаток 1

05 вересня 2018 року                                                М. Київ, вул. Івана Мазепи, 10А, оф. 303

Час відкриття засідання: 19:20                              Час закриття засідання: 21:25

Склад Ради:                                                                  Присутні на засіданні члени Ради з

                                                                                            правом голосу:

1. Грищенко Оксана Костянтинівна  –  голова КМПО

1. Грищенко Оксана Костянтинівна –  голова КМПО

2. Лахтарін Іван Анатолійович

2. Кучма Вікторія Борисівна

3.  Кучма Вікторія Борисівна

3. Лахтарін Іван Анатолійович

   

4. Файчак Христина Іванівна

4. Файчак Христиа Іванівна

5. Барський Григорій Львович

 


Інші присутні на засіданні члени партії:
Чала Юлія Олександрівна, Лебедєв Євген Валер’янович, Малеєв Антон Костянтинович, Бєляєв Андрій Сергійович, Віровцев Володимир Юрійович, Кочерга Олег Анатолійович, Бастун Наталія Анатоліївна, Плюта Ірина, Мовчанюк Віктор, Деменева Катерина, Шмідт Юрій, Фіалковська Катерина, Олександр Стельмах, Михайлов Роман та інші.

Відкриття:

Визначення кворуму на засіданні Ради Київської міської партійної організації політичної партії «Сила Людей» (далі – КМПО)  05. 09. 2018 року:

до складу Ради КМПО від районних в місті Києві партійних організацій ( далі – РПО) та Конференції КМПО станом на 05 вересня  2018 року обрано, згідно даних на сайті Партії,   5 представників. Заступник Голови КМПО Лебедєв Євген Валер’янович відповідно до Статуту Партії п. 5.26. не має самостійних повноважень та виконує доручення і обов’язки Голови за його відсутності. Голова КМПО Грищенко Оксана Костянтинівна присутня на засіданні.

Член Ради КМПО Барський Григорій  (відповідно до даних Єдиного реєстру членів Партії та партійних організацій) прострочив сплату членських внесків на 2 і більше місяці.

Повноправними членами Ради КМПО в даний час є  4 особи.

Кворум для голосування за відкриття засідання на сьогодні складає мінімум 2 повноправних члени  Ради (відповідно до Статут Партії, п. 5.13.1.). 

На засіданні  присутні  4  повноправних члени Ради, кворум наявний, а тому засідання Ради Київської міської партійної організації політичної партії «Сила Людей» є легітимним.

Кворум для прийняття рішень складає 3 особи (відповідно до Статуту Партії п. 5.14.).

 

Головуюча  на засіданні: Оксана Костянтинівна Грищенко  (Голова КМПО);

Секретар засідання: Юлія Олександрівна Чала (Керівник Виконкому КМПО).

Порядок денний

  1. Про формування заходів для вирішення питання щодо протидії будівництва на Золочівський, 37А в Подільському районі, та прилеглих земельних ділянках.

Ініціатор – Лебедєв Євген,                  доповідач – Лебедєв Євген

  1. Про підтримку Проекту Громадського Бюджету №410, щодо створення в Оболонському районі Меморіалу пам’яті морський піхоті України.

Ініціатор – Лебедєв Євген,                  доповідач – Віровцев Володимир

Слухали: Оксану Грищенко, яка поставила на голосування питання про відкриття засідання Ради Київської міської партійної організації  політичної партії «Сила Людей».

Голосування: «За» – 4;     «Проти» –  0   «Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: відкрити засідання Ради Київської міської партійної організації  політичної партії «Сила Людей».

№ п/п

Прізвище та ім¢я члена Ради КМПО

Результат голосування

1.

Грищенко Оксана Костянтинівна

«За»

2.

Кучма Вікторія Борисівна

«За»

3.

Лахтарін Іван Анатолійович

«За»

4.

Файчак Христина Іванівна

«За»

Слухали: Оксану Грищенко, яка поставила на голосування прийняти за основу та в цілому порядок денний засідання в наступній редакції:

  1. Про формування заходів для вирішення питання щодо протидії будівництва на Золочівський, 37А в Подільському районі, та прилеглих земельних ділянках.
  2. Про підтримку Проекту Громадського Бюджету №410, щодо створення в Оболонському районі Меморіалу пам’яті морський піхоті України.

Голосування: «За» –   4   «Проти» –  0   «Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти за основу та в цілому порядок денний засідання в наступній редакції:

  1. Про формування заходів для вирішення питання щодо протидії будівництва на Золочівський, 37А в Подільському районі, та прилеглих земельних ділянках.
  2. Про підтримку Проекту Громадського Бюджету №410, щодо створення в Оболонському районі Меморіалу пам’яті морський піхоті України.

№ п/п

Прізвище та ім¢я члена Ради КМПО

Результат голосування

1.

Грищенко Оксана Костянтинівна

«За»

2.

Кучма Вікторія Борисівна

«За»

3.

Лахтарін Іван Анатолійович

«За»

4.

Файчак Христина Іванівна

«За»

 

Хід засідання:

  1. Про формування заходів для вирішення питання щодо протидії будівництва на Золочівський, 37А в Подільському районі, та прилеглих земельних ділянках.

Слухали: Лебедєва Євгена, який доповів з даного питання та запропонував заслухати присутніх на засіданні Олега Кочергу, присутніх жителів селища Шевченка та уповноважену представницю Раду Поклітару – Ірину Плюту.  

Слухали: Олега Кочергу, який розповів про створення ініціативної групи та їхню боротьбу з будівництвом на вул. Золочівський, 39А в Подільському районі м. Києва.

Слухали: уповноважену представницю Раду Поклітару Ірину Плюту, яка розповіла про законність придбання земельної ділянки на вул. Золочівський, 39А та повну законність будівництва Раду Поклітару на цій території. А також надала Раді КМПО повний перелік дозвільної документації на будівництво індивідуального житлового будинку за адресою м. Київ, вул. Золочівська, 39А. (Додаток 1) На прохання членів Сили Людей готова надати всі документи щодо законності будівництва, відео-матеріали щодо участі Сили Людей у перешкоджанні даного будівництва тощо.

Також у ході обговорення виступили присутні на засіданні жителі селища Шевченка, представники вище згаданої ініціативної групи, а також партієць Сили Людей Роман Михайлов.

Слухали: Євгена Лебедєва, який у зв’язку із заслуханою інформацією запропонував внести в проект рішення наступні правки: створити з членів Сили Людей робочу групу з напрацювання варіантів виходу з даної конфліктної ситуації; звернутися до Олега Кочерги, жителів селища Шевченка, членів вище згаданої ініціативної групи, та Раду Поклітару призупинити будь-які дії за адресою Золочівська 39А  до понеділка 10 вересня 2018 року; за згодою сторін призначити зустріч Раду Поклітару, представників ініціативної групи та членів Сили Людей на понеділок 10 вересня 15:00; звернутись до Центральної контрольно-ревізійної комісії з приводу перевірки дій Олега Кочерги на відповідність Статуту та іншим нормативним документам ПП «Сила Людей».

Слухали: Грищенко Оксану, яка поставила на голосування прийняти за основу, з правками та в цілому наступний проект рішення:

створити з членів Сили Людей робочу групу з напрацювання варіантів виходу з даної конфліктної ситуації; звернутися до Олега Кочерги, жителів селища Шевченка, членів вище згаданої ініціативної групи, та Раду Поклітару призупинити будь-які дії за адресою Золочівська 39А  до понеділка 10 вересня 2018 року; за згодою сторін призначити зустріч Раду Поклітару, представників ініціативної групи та членів Сили Людей на понеділок 10 вересня 15:00; звернутись до Центральної контрольно-ревізійної комісії з приводу перевірки дій Олега Кочерги на відповідність Статуту та іншим нормативним документам ПП «Сила Людей».

Голосування: «За» –   4   «Проти» –  0   «Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти за основу, з правками, та в цілому даний проект рішення.

№ п/п

Прізвище та ім¢я члена Ради КМПО

Результат голосування

1.

Грищенко Оксана Костянтинівна

«За»

2.

Кучма Вікторія Борисівна

«За»

3.

Лахтарін Іван Анатолійович

«За»

4.

Файчак Христина Іванівна

«За»

 

2.Про підтримку Проекту Громадського Бюджету №410, щодо створення в Оболонському районі Меморіалу пам’яті морський піхоті України.

Слухали: Віровцева Володимира, який доповів з даного питання та запропонував Силі Людей Києва підтримати Проекту №410 Про створення Меморіалу пам’яті морській піхоті України в парку «Наталка» Оболонського району.

Слухали: Оксану Грищенко, яка поставила на голосування прийняти в цілому наступний проект рішення:

  • Прийняти рішення про підтримку Проекту №410 Про створення Меморіалу пам’яті морській піхоті України в парку «Наталка» Оболонського району.
  • Розповсюдити рішення серед партійців, рекомендувати підтримати проект.

Голосування: «За» –   3   «Проти» –  0   «Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийнятий даний проект рішення в цілому.

№ п/п

Прізвище та ім¢я члена Ради КМПО

Результат голосування

1.

Грищенко Оксана Костянтинівна

«За»

2.

Кучма Вікторія Борисівна

«За»

3.

Лахтарін Іван Анатолійович

«За»

4.

Файчак Христина Іванівна

Не голосувала

Слухали: Оксану Грищенко, яка повідомила про те, що всі питання порядку денного вичерпані, та поставила на голосування питання про закриття засідання Ради Київської міської партійної організації політичної партії «Сила Людей».

Голосування: «За» –   3   «Проти» –  0   «Утримався» – 0.

Рішення прийнято.