Підтримати Долучитися Увійти

Положення про Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій політичної партії «Сила Людей»

ПОЛОЖЕННЯ 
про Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій політичної партії «Сила Людей»

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає особливості ведення Єдиного реєстру членів Партії та партійних організацій політичної партії «Сила Людей» (далі – Єдиний реєстр), а також надання відомостей з нього.

1.2. Реєстр – це електронна база даних, яка містить відомості про членів Партії та партійні організації.

1.3. Метою ведення Реєстру:

Забезпечення обліку членів Партії, осіб, що подали документи на набуття членства, зупинили членство або виключені з Партії;

забезпечення обліку первинних осередків та партійних організацій, їх складу, керівних органів тощо;

встановлення кворуму на засіданнях колегіальних органів партії та партійних організацій;

визначення моменту утворення партійних організацій;

1.4. Реєстратор призначається керівником виконкому обласної партійної організації зі складу обласного виконкому, а за відсутності такої організації – керівником виконкому місцевої організації зі складу місцевого виконкому.

1.5. Реєстратором призначається людина, яка пройшла відповідне навчання від Секретаріату Партії та отримала відповідний Сертифікат;

1.6. До призначення Реєстраторів у партійних організаціях, їхні функції виконує Реєстратор, призначений керівником Секретаріату Партії.

1.7. Реєстратор приймає наступні рішення:

вносить або вилучає в установленому порядку відомості про членів Партії, осіб, що подали документи на набуття членства, зупинили членство або виключені з партії, про партійні організації;

надає інформаційні довідки щодо наявності відомостей про осіб у Реєстрі;

надає інформаційні довідки щодо кількісного та особистісного складу партійних організацій всіх рівнів.

1.8. Реєстр ведеться державною мовою.

1.9. Секретаріат Партії забезпечує відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення, а також встановлює порядок відповідного документообігу й встановлює офіційні джерела для висвітлення/надання інформації, що міститься в Єдиному реєстрі.

1.10 Інформаційна довідка у формі витягу (документу складеному у відповідності до заданих критеріїв, що підтверджує внесення визначених даних до Єдиного реєстру) надана Секретаріатом в електронній чи друкованій формі є єдиним офіційним документом, що підтверджує наявність чи відсутність відповідної інформації в Єдиному реєстрі.

 

  1. Формування та ведення Реєстру

2.1. Реєстр має містити відомості про членів Партії, осіб, що подали документи на вступ до Партії, осіб, що зупинили членство в Партії та осіб, що були виключені з Партії;

2.2. Підставою для внесення інформації в Реєстр є рішення відповідного Реєстратора.

2.3. Підстави для вступу в Партію визначаються Статутом та Положенням про членство в Партії.

2.4. До Реєстру вносяться такі відомості про особу, яка претендує або набула членства у Партії:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

число, місяць, рік народження;

адреса реєстрації/фактичного місця проживання (область, район, місто/село);

стать;

e-mail;

номер телефону;

осередок, до якого входить особа (за наявності);

номер членського квитка (за наявності).

відомості про обрану обласну та місцеву організацію

2.5. Внесення такої інформації до Реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надання особою відповідної інформації.

2.6. У разі виявлення особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, така особа письмово звертається у Секретаріат, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження такого факту помилки здійснює заходи щодо її усунення, про що повідомляє особу.

2.7. Підставою для реєстрації партійної організації є рішення Установчих Зборів організації та надання Реєстратору таких відомостей:

Номер (назва) організації;

Адреса реєстрації організації;

Сканована копія протоколу Установчих Зборів організації;

Електронне фото Установчих Зборів організації.

2.8. До Реєстру вносяться такі відомості про структурні утворення Партії:

Номер (назва) організації;

Адреса реєстрації організації;

Керівні органи організації;

Члени організації;

Протокол Установчих Зборів організації;

Фото Установчих Зборів організації.

2.9. Внесення такої інформації до Реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надання головою організації або уповноваженою особою організації відповідної інформації.

2.10 До внесення відповідних змін до Єдиного реєстру щодо членів Партії та її структурних утворень такі зміни вважаються нечинними.

 

  1. Надання інформації з Реєстру

3.1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді інформаційної довідки.

3.2. Інформаційна довідка з Реєстру (далі – довідка) – це документ, який безоплатно надається Секретаріатом за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

3.3. У довідці зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

число, місяць, рік народження;

адреса реєстрації/фактичного проживання;

стать;

e-mail;

номер телефону;

осередок, до якого входить особа (за наявності);

номер членського квитка (за наявності).

відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті;

3.4. Довідка надається Секретаріатом Партії.

3.5. Довідка з Реєстру видається в електронній або друкованій формі у вигляді Excel-таблиці.

3.6. Цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Партії шляхом пошуку та перегляду такої інформації про осіб, які набули членство в Партії, претендують на нього, зупинили членство або виключені з партії:

1) прізвище, ім’я;

2) місце проживання (населений пункт);

3) дата вступу в Партію;

4) номер та адреса осередку;

5) номер телефону;

6) e-mail.

  1. Відповідальність

4.1. Секретаріат здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

4.2. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

4.3. Реєстратор є відповідальним за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру.

  1. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. До моменту ухвалення Положення про членство у Партії, підстави для вступу у Партію визначаються цим Положенням. Для вступу у Партію особа має:

Заповнити електронну анкету на сайті Партії;

Надіслати цифрову фотографію 3х4 (в анфас);

Сплатити вступний внесок.