Підтримати Долучитися Увійти

Положення про порядок висування кандидатів від політичної партії “Сила Людей”

 

  1. Загальні положення

1.1. Кандидатом від політичної партії “Сила Людей” (далі — партія) може бути будь-який член партії або прихильник, який відповідає вимогам Положення про членство, якщо рішення про його висунення підтримано з’їздом, конференцією, загальними зборами відповідної партійної організації;

1.2. Дискримінаційні обмеження щодо кандидатів з політичних, релігійних, професійних та інших мотивів не допускаються. Члени партії висловлюють свою прихильність або відмову в підтримці, шляхом голосування у відповідних органах партії та під час виборчої кампанії;

1.3. Суб’єктами висування кандидатів є:

 – в депутати обласної ради – відповідна обласна партійна організація;

– в міські голови, в депутати міської ради міста, міської ради об’єднаної територіальної громади – міська партійна організація міста обласного або республіканського значення;

– в депутати районної, районної в місті, міської ради міста районного значення, ради об’єднаної територіальної громади – відповідна районна партійна організація, окрім випадків передбачених законом, коли рішення приймається нижчою за рівнем міською організацією міста районного значення або організацією міської об’єднаної громади;

– на посаду старости, сільського, селищного, міського голови міста районного значення або в складі іншої ради – відповідна районна партійна організація, окрім випадків передбачених законом, коли рішення приймається нижчою за рівнем міською організацією міста районного значення;

– в депутати сільської, селищної, ради об’єднаної громади – члени партії, збори первинних осередків або відповідна районна або міська партійна організація.

1.4. Члени партії реалізують право голосу на відповідному рівні голосуючи по претендентах по кожному виду виборів, через участь в зборах осередків, з’їздах, конференціях, загальних зборах.

 

  1. Номінування кандидатів

2.1. Номінувати (запропонувати) кандидатом можуть члени партії, осередки, а також з’їзд, Політрада, рада, конференція (загальні збори) місцевої організації;

2.2. Для номінування подається передбачена чинним законодавством заява (згода на участь в балотуванні), а у випадку відсутності визначеної законодавством – в довільній формі, до якої додається:

– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої чинним законодавством;

– автобіографія відповідно до форми, передбаченої чинним законодавством;

– 4 фотографії розміром 4х6 сантиметрів або інші фото, у випадках передбачених чинним законодавством;

– ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) або інші документи про громадянство та місце проживання, якщо того вимагає чинне законодавство;

– згода на оприлюднення біографічних відомостей, обробку поданих персональних даних Силою Людей, виборчими комісіями та ЗМІ;

– інші передбачені законодавством про вибори документи.

2.3. Інформація про всіх номінованих кандидатів є публічною, з нею мають право ознайомитися всі члени партії, ЗМІ, виборчі комісії, громадськість.

 

  1. Висування кандидатів

3.1 Затвердження кандидатів відбувається на конференції (загальних зборах)/з’їзді відповідної партійної організації, про що відповідна партійна організація інформує виборчу комісію (дата, час, приміщення) не пізніше, ніж за день до проведення або в інші строки, якщо такі встановлені законодавством;

3.2. У разі, якщо кандидатом запропоновано двоє та більше осіб, то між ними проводяться дебати до, чи під час конференції (загальних зборах). Для проведення дебатів на конференції (загальних зборах) Головою відповідної місцевої партійної організації може встановлюватися регламент, якщо іншого не вирішила конференція, загальні збори або з’їзд;

3.3. Кандидата висунуто, якщо за кандидата, лідера списку, список кандидатів в депутати до відповідної обласної/міської/районної/сільської/селищної ради або депутати ради об’єднаної  громади, кандидата на посаду міського/селищного/сільського голови або старости в ході таємного голосування проголосувало 50%+1 голосуючих. У разі, якщо проти висунення кандидата віддано 50% +1 голосів, кандидат вважається відхиленим;

3.4. У випадку, якщо кандидатів було три та більше, і жоден з них не отримав 50%+1 підтримки – проводиться повторне рейтингове голосування з включенням в бюлетень тільки тих двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку самовідводу, в бюлетень включаються наступні за кількістю набраних голосів претенденти. За підсумком голосування, висунутим вважається той кандидат, якого підтримало більше голосуючих, а у випадку рівної кількості голосів проводяться ще одні дебати та додаткове голосування;

3.5. Для здійснення підрахунку голосів обирається лічильна комісія в складі 3, 5 або 7 осіб з правом голосу;

3.6.  У випадках передбачених законодавством, за результатами З’їзду, конференції (загальних зборах) відповідної організації, рішення про висування кандидата/кандидатів подається до всеукраїнських керівних органів партії за формою, встановленою чинним законодавством. Політична Рада партії або інші уповноважені органи партії, невідкладно погоджують зазначені рішення, в тому числі в розумінні пункту 4 частини першої статті 38 Закону України «Про місцеві вибори» та надсилають їх відповідним партійним організаціям для подальшої реєстрації кандидатами, в тому числі в розумінні статей 38, 39 Закону України «Про місцеві вибори»;

3.7. В разі неможливості погодження Політичною Радою рішення про висунення кандидата, таке рішення невідкладно повертається відповідній партійній організації з вказуванням відповідних мотивів, поясненнями щодо виправлення відповідних помилок для проведення повторної конференцію (загальні збори) в дводенний термін.

 

  1. Дотримання законодавства та правил

4.1. З метою захистити свої права, щодо висування кандидатом, член Сили Людей може звернутися в органи партії з скаргою на дії чи бездіяльність інших членів партії. Такі звернення розглядаються невідкладно, але не пізніше трьох днів з часу надходження;

4.2. У випадку виявлення здійснення претендентом на висунення підробки документів, підкупу голосуючих, реєстрації (організація реєстрації) фіктивних членів партії/осередків/організацій або іншого грубого порушення процедури та небажанням його виправляти, є підставою для відмови в балотуванні кандидату, а у випадку здійснення таких дій керівниками, членами партії – підставою для відсторонення з посад, зупинення чи позбавлення членства в партії відповідно до Статуту.