Підтримати Долучитися Увійти

Положення про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях України

Положення про особливий режим роботи партії на тимчасово окупованих територіях України

Це Положення встановлює загальні правила створення партійних організацій на тимчасово окупованих територіях України та у адміністративно-територіальних одиницях, до складу яких входять окуповані території, участь членів таких організацій в управлінні Партією.

1. Загальні положення

1.1. Перелік адміністративно-територіальних одиниць, які Партія вважає тимчасово окупованими, визначається рішенням Політичної Ради Партії.

1.2. Участь у створенні партійних організацій на тимчасово окупованих територіях України можуть брати члени Партії, місцем офіційної реєстрації яких є населений пункт, що знаходиться в межах тимчасово окупованих територій, або члени Партії, що змінили реєстрацію після окупації відповідної території.

1.3. Партійні організації створюються та функціонують за правилами, передбаченими Статутом Партії в частині, що не суперечить цьому Положенню.

1.4. Партійні організації, утворені на тимчасово окупованих територіях, мають однакові права на участь в управлінні Партією.

2. Особливості створення і діяльності організацій

2.1. На тимчасово окупованих територіях первинні партійні організації (осередки) не утворюються.

2.2. Рішення про утворення місцевої партійної організації на тимчасово окупованих територіях ухвалюється її Установчими Зборами, в яких беруть участь не менше п’яти членів Партії, які зареєстровані у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці або члени Партії, що змінили реєстрацію після окупації відповідної території.

2.3. Рішення про утворення обласної партійної організації у межах тимчасово окупованої адміністративної території або у межах адміністративної території, частина якої визнана тимчасово окупованою, ухвалюється її Установчими Зборами, в яких беруть участь не менше п’ятнадцяти членів Партії, які зареєстровані у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці або змінили реєстрацію у зв’язку з окупацією.

Установчі Збори обласної організації (прирівняної до неї) не можуть бути проведені, якщо на відповідній адміністративній території не утворені як мінімум три місцевих партійних організації.

2.4. Проведення Установчих зборів для утворення партійної організації допускається на території відповідної області або в м. Києві. 

3. Особливості участі у формуванні органів управління Партії

3.1. Рада місцевої партійної організації, утвореній на тимчасово окупованій території, складається з Голови та Заступника організації, а також члена Ради, обраного Конференцією.

3.2. Конференція місцевої партійної організації делегує одного представника в Раду обласної організації.

3.3. Рада обласної партійної організації складається з Голови та Заступника обласної організації, голів відповідних місцевих організацій, а також двох представників, обраних Конференцією.

3.2. Обласна партійна організація, утворена на тимчасово окупованій території, делегує до Політичної Ради Партії своїх представників шляхом ухвалення відповідного рішення, виходячи з наступного принципу:

– 1-й представник делегується обласною організацією за умови наявності у її складі не менш ніж 30 осіб;

– 2-й представник делегується обласною організацією за умови наявності у її складі не менш ніж 60 осіб;

– 3-й та кожен наступний представник в Політичну Раду делегується відповідно до Статуту, Положення про Політичну раду та інших внутрішньопартійних документів на загальних засадах.

3.3. Обласна партійна організація, утворена на тимчасово окупованій території, або на адміністративній території, частина якої визнана тимчасово окупованою, утворює контрольно-ревізійну комісію, а також делегує до Центральної контрольно-ревізійної комісії одного делегата.

3.4. У разі, якщо принцип делегування представників партійної організації на З’їзд Партії передбачає участь у процедурі осередків, вважається що такі представники делегуються рішенням місцевих партійних організацій з розрахунку: 1 делегат від 3-х осіб.