Підтримати Долучитися Увійти

Положення про Фінансовий комітет

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Політичної Ради Партії

№ 20/04-2017ПР

від «22» квітня 2017 року

1. Головна мета Фінансового комітету

1.1. Метою діяльності Фінансового комітету  (надалі – Комітет) є заохочення внутріпартійного спонсорства для підтримки діяльності Партії та забезпечення довіри спонсорів Партії щодо доцільності та ефективності використання коштів Партії.

2.Робота Фінансового комітету

2.1. До складу Комітету можуть входити виключно члени Партії. Членство в Комітеті є фіксованим та добровільним (за письмовою заявою). Члени Комітету обирають Голову Комітету, який подається на затвердження Політичній Раді Партії, а також інші органи для організації роботи Комітету;

2.2. Члени фінансового комітету обирають поміж себе Секретаря комітету, який виконує функцію заступника Голови та веде оперативне організаційне управління діяльністю комітету;

2.3. Робота Комітету проходить  у форматі робочих засідань. Головуючим на засіданнях є Голова Комітету, якщо іншого не вирішить Комітет.  На засіданнях приймаються  рішення Комітету 50% +1 від складу Комітету. Секретар засідання забезпечує оформлення протоколу засідання, який підлягає оприлюдненню у відповідному розділі на сайті партії протягом 3 днів. Засідання скликаються за рішенням Голови Комітету, заступника Голови Комітету, або за вимогою не менш ніж половини членів Комітету.  Члени, які пропустили понад 50% робочих засідань, можуть бути виключені з складу Комітету за відповідного рішення Комітету.

2.4. Члени комітету зобов’язані бути учасниками підготовки фінансових рішень Партії, та відповідно здійснювати загальний аналіз витрат та вносити рекомендації, щодо вдосконалення стратегічних та тактичних рішень в сфері фінансів. Рішення фінансового комітету мають рекомендаційний характер, остаточні рішення ухвалюються Політичною Радою Партії та З’їздом;

2.5. Комітет може розглядати та рекомендувати Політичній Раді Партії та З’їзду до прийняття/відхилення/внесення змін у проекти рішень, пов’язані з фінансовими питаннями Партії, зокрема:

2.5.1 Бюджети Партії, регіональних, місцевих партійних організацій та фінансові плани, в тому числі визначення розміру вступного, членського та спонсорського внеску;

2.5.2 Операції з рухомим майном та матеріальними цінностями вартість 100 та більше тис.грн.;

2.5.3 Правила та вимоги до зовнішніх спонсорів Партії;

2.5.4 Перелік осіб, які можуть вести перемовини (окрім виборчих та інших проектів) з потенційними донорами та спонсорами для забезпечення фінансуванням партії, підрозділів партій, регіональних та місцевих партійних організацій;

2.5.5 Оплата праці працівників Секретаріату та інших працівників виконавчих органів Партії, регіональних та місцевих партійних організацій;

2.5.6 Затвердження та внесення змін до Положення про порядок фінансування Партії

2.5.7 Аналіз аудиту та фінансових перевірок роботи Партії;

2.5.8 Договори та угоди з підприємствами, установами та організаціями, щодо фінансових зобов’язань Партії, отримання матеріальної та іншої допомоги.

2.6 Діяльність та процедури комітету ґрунтується забезпеченні принципів – відкритість, чесність, дієвість, демократичність та забезпечення можливості участі членів Партії в фінансовому житті Партії.