Підтримати Долучитися Увійти

Рішення Виборчкому про порядок голосування в ході праймеріз членів Партії та прихильників

2018/12/29 17:30

ВИБОРЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА ЛЮДЕЙ”

РІШЕННЯ

Порядок голосування в ході праймеріз з виборів кандидата в Президенти України від політичної партії “Сила Людей”

 

 1. Голосування з вибору претендента в кандидати в президенти від політичної партії “Сили Людей” проводиться до 13 січня 2019 року, включно;
 2. Оголошення підсумкових загальних результатів голосувань здійснюється Виборчим Комітетом політичної партії “Сила Людей” (надалі – ВиборчКом) на з’їзді партії 20 січня 2019 року;
 3. ВиборчКом “Сили Людей” веде реєстр партійних організацій, первинних осередків, членів партії, що входять до складу первинних осередків, членів партії, які не входять до складу партійних осередків, а також прихильників, які сплатили внесок (додаток №1) та виконали інші необхідні формальні вимоги, щоб стати учасниками голосування та підрахунку з вибору кандидата в Президенти України від політичної партії “Сила Людей” (надалі – кандидат);
 4. Голосування членів партії та прихильників проводиться таємним голосуванням бюлетенем (додаток №2) на:
 • зборах первинних осередків «Сили Людей»;
 • конференціях партійних організацій;
 • спеціальних виборчих дільницях, утворених рішенням ради партійної організації.
 1. Результати підрахунку оформлюються в типовому протоколі (додаток №3), зберігаються підписантами протоколу та надсилаються в електронному вигляді до ВиборчКому політичної партії «Сила людей» (viborchcom@gmail.com);
 2. Учасниками конференції є обрані делегати від первинних осередків, з врахуванням вимоги п.4.7.3. статуту політичної партії «Сила Людей», про обмеження права голосу на конференціях членів, які прострочили сплату членських внесків на 2 та більше місяців. Право голосу з обрання претендента в кандидати в президенти на праймеріз надається всім членам «Сили Людей», які входять до складу первинних осередків на території відповідної партійної організації, окрім тих, які прострочили сплату членських внесків на більше ніж 2 місяці;
 3. Члени “Сили Людей”, які не входять до складу первинних осередків на території відповідної партійної організації, можуть проголосувати на конференціях місцевої партійної організації або на зборах первинних осередків «Сили Людей» попередньо повідомивши про це електронною поштою ВиборчКом політичної партії «Сила людей» (viborchcom@gmail.com), окрім тих, які прострочили сплату членських внесків на більше ніж 2 місяці;
 4. Прихильники можуть здійснити голосування за умови попередньої реєстрації на сайті https://primaries.sylalyudey.org, належного оформлення та сплати грошового внеску в розмірі 200 грн. на офіційний розрахунковий рахунок партії з приміткою «благодійна пожертва на Силу Людей» (додаток №1).
 5. В протоколі партійної конференції або на зборах первинних осередків «Сили Людей» має бути зазначено список всіх присутніх прихильників та членів політичної партії “Сили Людей”, які не входять до складу первинних осередків на території відповідної партійної організації;
 6. Міські, районні, обласні партійні організації за рішенням ради відповідного рівня можуть організувати виборчі дільниці для голосування членів “Сили Людей” та зареєстрованих прихильників (додаток №4);
 7. Рішення про відкриття виборчої дільниці партійні організації відповідного рівня надсилаються до ВиборчКому політичної партії «Сила Людей». ВиборчКом протягом двох робочих днів приймає рішення про погодження виборчої дільниці, про що повідомляє партійну організацію;
 8. Виборча дільниця має бути забезпечена лічильною комісією в кількості 3, 5 або 7 осіб, які затверджуються радою місцевої організації, а також урною для голосування, опечатаною печаткою (або підписами керівництва партійної організації відповідного рівня). Перед початком голосування, урна має бути сфотографована. Відкриття урни на виборчій дільниці допускається виключно по закінченню строку голосування керівництвом партійної організації (ради) відповідного рівня з обов’язковою відеофіксацією.
 9. У реєстрі для голосування прихильників на виборчій дільниці, зборах осередку або під час конференції, має бути зазначено данні про виборчу дільницю (місцезнаходження, назва партійної організації), дата голосування, данні виборця (ПІБ, паспортні данні). Усі голосуючі проходять точну реєстрацію партійною організацією в одному реєстрі, шляхом перевірки особи та проставлення особистого підпису про участь в голосуванні (додаток №5).
 10. Кількість прихильників, яких включено в реєстр голосування з наданням права голосу з виборів кандидата в Президенти під час конференцій, або зборів первинних осередків, або на спеціальних виборчих дільницях, не може перевищувати 50% від кількості членів «Сили Людей» на території відповідної місцевої, обласної організації. Після досягнення відповідної кількості, реєстрація прихильників на відповідній території припиняється;
 11. По закінченню голосування на конференції, виборчій дільниці, з забезпеченням повної відеофіксації, лічильна комісія відкриває урни, здійснює підрахунок та складає протокол підрахунку голосів виборців та надсилає його до ВиборчКому, а відомості про результати голосування негайно передаються в електронному вигляді. Відеофіксація також обов’язкова у випадку здійснення голосування на зборах первинного осередку за участі зареєстрованих прихильників;
 12. Партійні організації усіх рівнів та первинні осередки зобов’язані надати на вимогу виконкому оригінали протоколів, бюлетенів та інших документів, пов’язаних з підготовкою та голосуванням в ході праймерізу;
 13. Забороняється перешкоджання діяльності представників ЗМІ, членів “Сили Людей”, кандидатам та їх офіційним представникам за спостереженням за порядком підготовки, організації голосування та підрахунку на зборах первинних осередків, конференціях та голосування на спеціальних виборчих дільницях;
 14. Голосування проводиться бюлетенями (додаток №2), які після завершення голосування зберігаються постійно, до отримання подальших інструкцій від ВиборчКому;
 15. Під час голосування та встановлення результатів праймеріз на всіх засіданнях осередків, місцевих організацій партії, виборчих дільницях мають право бути присутніми: члени національного Виборчкому, члени ЦКРК, відповідних місцевих КРК (під час проведення голосування в цих організаціях чи їх осередках), кандидати, спостерігачі від кандидатів, представники засобів масової інформації. Зазначені особи мають бути внесені до відповідних протоколів засідань осередків, місцевих організацій та протоколів про підсумки голосування на виборчих дільницях і засвідчити свою присутність під час голосування чи встановлення його підсумків власноручним підписом;
 16. Кожен член ВиборчКому має право протягом двох діб із часу завершення голосування висловити в письмовому вигляді окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу засідання осередку, місцевої організації партії чи протоколу про підсумки голосування на виборчій дільниці та є його невід’ємною частиною.

 

Додаток №1

Рахунок для ПОЖЕРТВ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ ШТАБ 

Одержувач: Політична партія “Сила Людей”, ЄДРПОУ 39378656

ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 320649

Р/р 2600 9052 64 4106

Призначення платежу: благодійна пожертва від ПІБ, ІПН, адреса

ВАЖЛИВО: Разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску до установи банку України чи відділення зв’язку подається письмова заява (див. бланк заяви від фіз.особи і приклад заповненої заяви від фіз.особи) про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті 15 Закону України “Про політичні партії в Україні”, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску: Заява про відсутність обставин

 

 

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток № 5