Підтримати Долучитися Увійти

ЯК ЛЕГАЛІЗУВАТИ ПАРТІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ЧИ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК В ОРГАНАХ ЮСТИЦІЇ?

Структурні утворення політичної партії легалізують свою діяльність шляхом подання відповідної заяви до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України в 10-денний строк з часу їх утворення.

Обов’язки структурних утворень політичних партій

  • дотримання статуту політичної партії, вимог Конституції України (статті 36, 37) та законів України (стаття 3 Закону України «Про політичні партії в Україні»);
  • дотримання статуту політичної партії при здійсненні внутрішньо організаційної діяльності, внесенні змін до назви, складу керівних органів структурного утворення політичної партії, їх адреси та місцезнаходження: — дотримання визначеної статутом процедури скликання і проведення засідань відповідних керівних органів, правомочності складу органу, який скликає засідання (стаття 3 Закону України «Про політичні партії в Україні»);
  • інформування легалізуючого органу про зміни назви, складу керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань (частина дванадцята статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»).