Підтримати Долучитися Увійти

ЯК ЛЕГАЛІЗУВАТИ ПАРТІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ЧИ ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК В ОРГАНАХ ЮСТИЦІЇ?

Якщо у Вас виникають питання – адресуйте їх на rozbudova@sylalyudey.org

І. Перелік документів для легалізації первинного осередку Партії

Структурні утворення політичної партії легалізують свою діяльність шляхом подання відповідної заяви до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України в 10-денний строк з часу їх утворення.

 1. Заява форма 18 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16  В графі “Територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії” вписуються назви вулиць виборчої дільниці, номер якої співпадає з номером осередку.
 2. Оригінал протоколу установчих зборів осередку
 3. Реєстр присутніх на засіданні установчих зборів
 4. Статут Партії, зшитий, пронумерований, скріплений печаткою та підписаний Керівником Секретаріату.
 5. Погодження ЦКРК або крк 
 6. Довіреність на особу, що подаватиме документи до територіального відділення юстиції (у разі, якщо документи подає особисто Голова осередку – довіреність не потрібна)

 ІІ. Перелік документів для легалізації партійної організації без статусу юридичної особи 

 1. Заява форма 18 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
 2. Оригінал протоколу установчих зборів організації
 3. Реєстр присутніх на засіданні установчих зборів
 4. Відомість про керівні органи партійної організації скачати
 5. Статут Партії, зшитий, пронумерований, скріплений печаткою та підписаний Керівником Секретаріату.
 6. Погодження ЦКРК або крк 
 7. Довіреність на особу, що подаватиме документи до територіального відділення юстиції (у разі, якщо документи подає особисто Голова осередку – довіреність не потрібна)

ІІІ. Перелік документів для змін відомостей про партійну організацію без статусу юридичної особи

 1. Протокол Ради організації про скликання Конференції
 2. Реєстр присутніх на засіданні Ради організації
 3. Протокол Конференції 
 4. Реєстр присутніх на засіданні Конференції
 5. Відомості про керівні органи (якщо змінюється керівний склад організації)
 6. Заява форма 19 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
 7. Довіреність на особу, що подаватиме документи до територіального відділення юстиції
 8. Статут (якщо була нова редакція, яку не заносили до юстиції)
 9. Лист від Секретаріату про підтвердження обрання чи переобрання на посади відповідно до норм Статуту.

ІV. Перелік документів для змін відомостей про первинний осередок

 1. Розпорядження Голови осередку про скликання зборів осередку
 2. Протокол Зборів осередку
 3. Реєстр присутніх на засіданні 
 4. Відомості про керівні органи (якщо змінюється керівний склад осередку)
 5. Заява форма 19 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
 6. Довіреність на особу, що подаватиме документи до територіального відділення юстиції
 7. Статут (якщо була нова редакція, яку не заносили до юстиції)
 8. Лист від Секретаріату про підтвердження обрання чи переобрання на посади відповідно до норм Статуту.

V. Перелік документів для змін відомостей про партійну організацію, що набула статусу юридичної особи

 1. Протокол Ради організації про скликання Конференції.
 2. Реєстр присутніх на засіданні Ради організації
 3. Протокол Конференції, підписи головуючого й секретаря завіряються нотаріально
 4. Реєстр присутніх на засіданні Конференції
 5. Відомості про керівні органи (якщо змінюється керівний склад організації)
 6. Заява форма 3 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
 7. Довіреність на особу, що подаватиме документи до територіального відділення юстиції (у разі подання документів іншою особою, крім Голови організації). Уповноважити таку особу також можна протокольно.
 8. Оригінал квитанції про сплату адміністративного збору за надання послуг 530 грн (звичана процедура внесення реєстраційних змін).

Обов’язки структурних утворень політичних партій

 • дотримання статуту політичної партії, вимог Конституції України (статті 36, 37) та законів України (стаття 3 Закону України «Про політичні партії в Україні»);
 • дотримання статуту політичної партії при здійсненні внутрішньо організаційної діяльності, внесенні змін до назви, складу керівних органів структурного утворення політичної партії, їх адреси та місцезнаходження: — дотримання визначеної статутом процедури скликання і проведення засідань відповідних керівних органів, правомочності складу органу, який скликає засідання (стаття 3 Закону України «Про політичні партії в Україні»);
 • інформування легалізуючого органу про зміни назви, складу керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань (частина дванадцята статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»).